TEKSMARK 2019
Slutingsdatum / Closing date 30 Aug 2019

 

Kunste Onbeperk se Teksmark se doel is om nuwe Suid-Afrikaanse verhoogtekste te ontwikkel en aan skrywers ’n geleentheid te bied om hul idees en tekste vir moontlike verdere ontwikkeling aan belanghebbendes in die teaterbedryf (onafhanklike borge, feeste en teaters) voor te lê.

The main aim of Kunste Onbeperk’s Teksmark is to develop new South African stage plays and to create a platform for writers to showcase their ideas and scripts for possible further development by interested parties in the theatre industry (independent funders, festivals and theatres).

OOP VIR VOORSTELLE

Alle skrywers (hetsy gevestig of opkomend) kan voorstelle stuur vir oorweging. Alle landstale word oorweeg. En multitalige tekste word aangemoedig.

Die vierde Kunste Onbeperk-Teksmark vind plaas vanaf 5 tot 7 November 2019 by die Baxter-teaterkompleks in Kaapstad.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 30 Augustus 2019 om 17:00. Geen laat aansoeke sal deur die onafhanklike paneel oorweeg word nie.


Vir meer besonderhede laai die onderstaande inligtingsdokument af.
LAAi inligtingsdokument af

Navrae kan gerig word aan Hugo Theart by 
hugo@kunste.org.za

CALL FOR ENTRIES

All writers (upcoming and established) can participate. Script proposals in all official languages are welcomed and multilingual script proposals are encouraged.

The fourth Kunste Onbeperk Teksmark will take place from 5 to 7 November 2019 at the Baxter Theatre Complex in Cape Town.

The closing date for entries is 30 August 2019 at 17:00. No late entries will be considered by the independent panel.


For more information, download the document below.
Download document

For any queries, please contact Hugo Theart at 
hugo@kunste.org.za

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google