Aansoeke

AANSOEKE VIR VOORLEGGINGS – EKSTERNE OUDITDIENSTE

Die toonaangewende kunste-organisasie, Kunste Onbeperk, die organiseerder van die Klein-Karoo Nasionale Kunstefees versoek voorleggings om eksterne ouditdienste vir ’n drie jaar termyn te verskaf, vanaf die jaar wat op 30 Junie 2018 geëindig het.

Die RFP-dokument met verwysing KO0012018 kan hier
afgelaai word.

Voorleggings kan afgelewer word by Kunste Onbeperk, Die
Neelsie, Jan Van Riebeeckstraat 217, Oudtshoorn 6620 voor die sperdatum om 16:30 op 23 Julie 2018.

Stuur geskrewe navrae slegs na info@kunste.org.za voor 16:30 op 18 Julie 2018.

REQUEST FOR PROPOSALS – EXTERNAL AUDIT SERVICES

Leading arts organisation Kunste Onbeperk, the organiser of the Klein-Karoo Nasionale Kunstefees, invites proposals to provide external audit services for a three-year term from the year ended 30 June 2018.

The RFP document with reference KO0012018 is available for download here.

Submissions are now invited for delivery to Kunste Onbeperk, Die Neelsie, 217 Jan Van Riebeeck Street, Oudtshoorn 6620 before the deadline at 16.30 on 23 July 2018.

Written enquiries only to info@kunste.org.za before 16.30 on 18 July 2018.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2019 Kunste Onbeperk. Digitale Projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?